Welcome to the Question2Answer Q&A. There's also a demo if you just want to try it out.

User dantaichinh

Member for: 8 months (since Feb 3)
Type: Registered user
Q2A site: https://dantaichinhcom.blogspot.com/
Full name: Dân Tài Chính
Location: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Personal site: https://www.dantaichinh.com
About: https://www.dantaichinh.com là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát triển bản thân... Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0918691169

Activity by dantaichinh

Score: 100 points (ranked #4,167)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Wall for dantaichinh

Please log in or register to post on this wall.
...