Welcome to the Question2Answer Q&A. There's also a demo if you just want to try it out.

User niemphat

Member for: 1 year (since Feb 2, 2020)
Type: Registered user
Q2A site: https://niemphat1.blogspot.com/
Full name: Niệm Phật
Location: Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Personal site: https://www.niemphat.vn
About: https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà

Activity by niemphat

Score: 100 points (ranked #4,273)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Wall for niemphat

Please log in or register to post on this wall.
...