Welcome to the Question2Answer Q&A. There's also a demo if you just want to try it out.

User giupviecvietnam

Member for: 2 years (since Mar 12, 2021)
Type: Registered user
Q2A site:
Full name: Giúp việc Việt Nam
Location: vietnam
Personal site: https://giupviecvietnam.com/
About: Tạp chí giúp việc Việt Nam thành lập từ năm 2015, là thời điểm xu hướng nghề giúp việc ngày càng được thị trường quan tâm. Tạp chí đăng tải thông tin nhanh chóng về thị trường giúp việc, cung cầu dịch vụ giúp việc trong nước. Đồng thời đây là kênh chia sẻ nhiều thông tin về việc làm giúp việc mới nhất, tạo cầu nối giữa chủ nhà và người giúp việc đang tìm việc làm #giupviec #giupviecvietnam #nghegiupviec #dichvugiupviec

Activity by giupviecvietnam

Score: 100 points (ranked #6,214)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Wall for giupviecvietnam

Please log in or register to post on this wall.
...