Welcome to the Question2Answer Q&A. There's also a demo if you just want to try it out.

User mtvinhtam

Member for: 1 year (since Apr 7, 2021)
Type: Registered user
Q2A site: https://mtvinhtam.com/
Full name: Môi Trường Vĩnh Tâm
Location: Hồ Chí Minh
Personal site:
About: Công ty môi trường Vĩnh Tâm chuyên cung cấp các sản phẩm vi sinh môi trường, có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý nước thải ngành cao su, các ngành công nghiệp, y tế và xử lý nước cấp. Vĩnh Tâm cung cấp giải pháp ứng dụng vi sinh, tối ưu hóa hệ thống máy móc thiết bị, cải tạo, tư vấn, xử lý sự cố, giải pháp xử lý chất thải, nước thải bằng phương pháp ứng dụng vi sinh môi trường. #mtvinhtam

Activity by mtvinhtam

Score: 100 points (ranked #4,940)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Wall for mtvinhtam

Please log in or register to post on this wall.
...