Welcome to the Question2Answer Q&A. There's also a demo if you just want to try it out.
+1 vote
562 views
in Q2A Core by

http://g1211.hizliresim.com/13/v/gb8qx.png

I can not seem Buttons and per navbar: (Please help + css code and php code: (

Q2A version: 1.5.3

2 Answers

0 votes
by
selected by
 
Best answer

Aşağıdakileri yapmadan önce üzerinde oynayacağın dosyaların birer yedeğini almayı öneririm.


temanın css dosyasını aç içinde ".navbar .nav {" kelimelerini ara. "float:left;" yazan satırı kaldır.

daha sonra "qa-theme-base.php" dosyasını aç ve içinden "nav_list" fonksiyonunu bul

fonksiyon içinde <UL CLASS... yazan yeri göreceksin.  Classtan hariç olarak 

STYLE="float:right;"

parametresini eklersen eğer düzeleceğini düşünüyorum.

by
Pek anlayamadım ancak ben şu buton sorununu nasıl halledeğim? Resimleri gözükmüyor?
How many do not understand the question, but I halledeğim these buttons? Pictures does not appear?
+1 vote
by

Pek anlayamadım ancak ben şu buton sorununu nasıl halledeğim? Resimleri gözükmüyor?
How many do not understand the question, but I halledeğim these buttons? Pictures does not appear?

...